Lägenhetsansökan

LÄGENHETSANSÖKAN

Namn sökande .............................................. Person nr………………........... Medsökande................................................... Person nr………………………

Telefon nr sökande ...............................Medsökande................. ...................

E-post ................................................ & ........................................................

Arbetsgivare/skola ................................ ........................................................

(företag eller liknande)

Chef/kontaktperson................................................. .......................................

(namn tel nr)

Årsinkomst sökande…………………. Årsinkomst medsökande………………

Anställd sedan sökande……………… Medsökande ......................................

Familjestorlek Vuxna...............Barn…….. Ålder…………… Husdjur…………

Nuvarande bostad: Gatuadress ....................................................................

Postadress .................................................................

Hyresvärd/brf ....................................................Tel. ......................................

 

Har idag antal rum…….. kvm…….balkong…….hiss………hyra…………….. Önskemål antal rum lägst……….högst………hyra max……………………….

Hiss……. Balkong…….. Önskemål vån ………………………………………...

Önskemål område………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

 

Information om behandling av personuppgifter när bostad sökes. De personuppgifter som lämnas i den här lägenhetsansökan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du/ni kan godtas som hyresgäster. Referenspersoner kontaktas och personnummer används för att ta kreditupplysning. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom sökta fastighetsägare/bolag/förvaltning samt ibland av oss. Förstörs när ansökan inte längre är aktuell.

Jag/vi samtycker till att F F Malmö Bostäder behandlar personuppgifter i enlighet med ovanstående. Ja…… (sätt X). Nej, bara om jag blir kontaktad innan …….(sätt X).

.

...................................................... .......................................................

Sökande Medsökande

 

Malmobostader.se