Lägenhetsansökan

LÄGENHETSANSÖKAN

 

Skicka nedanstående information till: info@malmobostader.se

 

Namn sökande .............................................. Person nr.......................

Medsökande................................................... Person nr.......................

Telefon nr sökande ...............................Medsökande....................................

E-post ................................................ & ........................................................

 

Arbetsgivare/skola ........................................................................................

(företag eller liknande)

Chef/kontaktperson........................................................................................

(namn tel nr)

 

Årsinkomst sökande....................... Årsinkomst medsökande.......................

Anställd sedan sökande....................... Medsökande ......................................

Familjestorlek Vuxna...............Barn............ Ålder....................... Husdjur.......................

 

Nuvarande bostad:

Gatuadress ....................................................................

Postadress .................................................................

Hyresvärd/brf ....................................................Tel. ......................................

 

Har idag antal rum.......... kvm.......................balkong...........hiss.............hyra...............

Önskemål antal rum lägst..........högst....................... Hyra max.......................

 

Hiss....................... Balkong...............

Önskemål våning ..............................

 

Önskemål område .....................................................................

 

 

Information om behandling av personuppgifter när bostad sökes. De personuppgifter som lämnas i den här lägenhetsansökan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du/ni kan godtas som hyresgäster. Referenspersoner kontaktas och personnummer används för att ta kreditupplysning. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom sökta fastighetsägare/bolag/förvaltning samt ibland av oss. Förstörs när ansökan inte längre är aktuell.

 

Jag/vi samtycker till att F F Malmö Bostäder behandlar personuppgifter i enlighet med ovanstående.

Ja........... (sätt X).

Nej, bara om jag blir kontaktad innan ...........(sätt X).

 

 

...................................................... .......................................................

Sökande Medsökande

 

malmobostader.se