Lägenhetsansökan

LÄGENHETSANSÖKAN


Skicka nedanstående information till: info@malmobostader.se


Namn sökande .............................................. Person nr.......................

Medsökande................................................... Person nr.......................

Telefon nr sökande ...............................Medsökande....................................

E-post ................................................ & ........................................................


Arbetsgivare/skola ........................................................................................

(företag eller liknande)

Chef/kontaktperson........................................................................................

(namn tel nr)


Årsinkomst sökande....................... Årsinkomst medsökande.......................

Anställd sedan sökande....................... Medsökande ......................................

Familjestorlek Vuxna...............Barn............ Ålder....................... Husdjur.......................


Nuvarande bostad:

Gatuadress ....................................................................

Postadress .................................................................

Hyresvärd/brf ....................................................Tel. ......................................


Har idag antal rum.......... kvm.......................balkong...........hiss.............hyra...............

Önskemål antal rum lägst..........högst.......................    Hyra max.......................


Hiss....................... Balkong...............

Önskemål våning ..............................


Önskemål område .....................................................................Information om behandling av personuppgifter när bostad sökes. De personuppgifter som  lämnas i den här lägenhetsansökan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för  att kunna göra en bedömning av om du/ni kan godtas som hyresgäster. Referenspersoner kontaktas och personnummer används för att ta kreditupplysning. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom sökta fastighetsägare/bolag/förvaltning samt ibland av oss. Förstörs när ansökan inte längre är aktuell.


Jag/vi samtycker till att F F Malmö Bostäder behandlar personuppgifter i enlighet med ovanstående.

Ja........... (sätt X).

Nej, bara om jag blir kontaktad innan ...........(sätt X).

 ......................................................              .......................................................

Sökande                                                          Medsökande