Lägenhetsansökan

LÄGENHETSANSÖKAN


Är nedan uppgifter som fastighetsägare/bolag/förvaltningar behöver.

Alla tar kreditupplysningar. För att underlätta deras arbete kan du själv

begära utdrag från Kronofogden att det inte finns några skulder, samt bif. din senaste

inkomstuppgift som du får varje år från Skatteverket. 

Har du betalningsanmärkningar så förklara dessa. Kan vara bra påbörjat avbetalningsplan

på dessa. 


Vi vill inte ha dina personuppgifter.

Vill du ha hjälp med hitta bostad av oss så skriver du ett mejl på kontaktsformulär.


Namn sökande .............................................................................. Person nr.........................................

Medsökande...................................................................................Person nr.........................................

Telefon nr sökande .........................................................................Medsökande.....................................

E-post ............................................................... & ..............................................................................


Arbetsgivare/skola ...............................................................................................................................

(företag eller liknande)

Chef/kontaktperson.............................................................................................................................

(namn tel nr)


Årsinkomst sökande............................................ Årsinkomst medsökande..............................................

Anställd sedan sökande....................................... Medsökande ..............................................................

Familjestorlek Vuxna...............Barn............ Ålder.................................................. Husdjur.....................


Nuvarande bostad:

Gatuadress ........................................................................................................................................

Postadress .........................................................................................................................................

Hyresvärd/brf ..........................................................................................Tel. ......................................

Mejladress:...........................................................................................................................................Har du möjlighet byta lägenhet kan du fylla i vad för lägenhet du har. Skall finnas särskilda skäl för att byta.

Ex. Behöver mindre lägenhet eller större. Lägre hyra.

Har idag antal rum..................... kvm.............................balkong......................hiss.............hyra...............

Önskemål antal rum lägst................................................högst.......................Hyra max.......................


Hiss....................... Balkong...............

Önskemål våning ..............................Ex. ej 1;a våningen


Önskemål område ..skriv flera alternativ .........................................................................................................................
 ......................................................              .......................................................

Sökande                                                          Medsökande