Info till BRF och uthyrare av bostadsrätt

 För att hyra ut bostadsrätt skall det finnas giltiga skäl. Ett är provboende som enligt Hyresnämnden kan vara 1 år.

Några andra är arbeta eller studera på annan ort som är mer än pendlingsavstånd. För mer info kontakta oss.


Enligt nya regler får bostadsrättsägaren ta ut vilken hyra man önskar.

Hemförsäkring för vatten, brand skall alltid bostadsrättsinnehavaren ha.

Hemförsäkring på egna inventarier som ny hyresgäst tar med sig skall tecknas av 2:a handshyresgäst.


Brf får lov att ta ut en administrativ avgift för att behandla 2:a hands uthyrning. 


2:a hands hyresgäst måste följa de ordningsregler som finns uppsatta i brf stadgar. Viktigt informera om sophantering,

tvätttider. Man är alltid ansvarig för de gäster man bjuder in till sin bostad och fastighet.


I ett 2:a hands kontrakt bör också stå vem som skall bo i lägenheten. Antal personer.


Hyra betalas alltid till bostadsrättsinnehavarens konto. Br-ägaren betalar alltid till brf.


Glöm inte skriv bort besitnningsrätt i 2:a hands kontraktet. 


Behöver ni hjälp går det kontakta oss genom kontaktsformulär på 1:a sidan. info@malmobostader.se


https://www.hemhyra.se/nyheter/foreningar-kan-krava-avgift-for-uthyrning-i-andra-hand/