fastigheter-tomter köpes-säljes

Oftast har BRF mötte 1 gång/månad, då det bl.a. behandlas uthyrning i 2:a hand av medlem som har  anledning hyra ut sin bostadsrätt en viss tid.

Det kom en ny lag som gör det möjligt för bostadsrättsförening ta ut en avgift för denna hantering.

Mer kan ni läsa på Hem & Hyra 

https://www.hemhyra.se/nyheter/foreningar-kan-krava-avgift-for-uthyrning-i-andra-hand/


Brf har olika sätt hantera dessa uthyrningar. Viktigast för brf medlemmar är att det blir en hyresgäst som inte stör och följer de regler som är uppsatta i brf. 

Det kan därför vara lämpligt meddela medlemmarna vilka rregler som gäller vid 2:a hands uthyrning, så att alla är införstådda med detta. Även den som skall hyra lägenheten.


Efter mer än 30 års uthyrning av 2:a hands uthyrning och juridiskt utbildad samt uppdaterad kontinuerligt med nya regler och lagar, kan det var lämpligt ta hjälp av extern hjälp med detta.

Underlättar styrelsen arbete och chansen att det blir fel minimeras.


Vi har register på alla brf som finns i Malmö, och kommer där anteckna vilka speciella krav olika brf har, och vilka papper som skall medfölja ansökan om 2:a hands uthyrning. 

Trygghet för medlemmar, trygghet för medlem som vill hyra ut sitt boende. Ordning och reda i papper.


Vill ni ha mer information eller andra råd går det bra kontakta oss. info@malmobostader.se                       SIDAN ÄR UNDER BEARBETNING