Andra hands lägenheter

För att få hyra ut lägenhet i 2:a hand behöver du ha gilltiga skäl. Som gilltiga skäl enligt hyresnämnden i Malmö räknas provboende (1 år), arbete/studera på annan ort som är mer än pendlingsavstånd. Andra själ kan vara sjukhusvistelse en bestämd tid.

Du skall alltid begära in tillstånd av din hyresvärd eller brf innan du hyr ut lägenheten.

Annars är risken att du kan förlora ditt 1:a hands kontrakt, och brf kan begära att du säljer din lägenhet.

Finns en hel del att tänka på vid en 2;a hands uthyrning. 


1. Hemfösäkring på brand vatten skador skall alltid den som har 1;a hands kontrakt eller äger bostadsrätten stå för. Likaså möbler och andra inventarier som du lämnar kvar.

Egna möbler, kläder och inventarier som 2;a hands hyresgästen tar med sig, skall denna ha hemförsäkring på.


2. Av och inflyttningsbesiktning med genomgång av kvarlämnade inventarier skall göras gemensamt och underskrivas. Där skall vara med en inventarieförteckning och värdet på dessa. Underskrives av uthyrare och yresgäst.

Städning av lägenheten till ny hyresgäst skall ses över. Även vid avflyttning.


Behöver ni råd och hjälp går det bra kontakta oss. 30 års erfarenhet.


OBS. Finns regler enligt hyresnämnden som bör följas vid 2:a hands uthyrning.  Får inte ta ut för mycket i hyra. Brukar räknas 10% av anskafningsvärdet som får läggas på vid uuthyrning av hyresrätt på den vanliga hyran. I annat fall kan 2:a hands hyresgästen begära få tillbaka för mycket betald hyra under 2:a hands tiden genom Hyresnämnden.

Vid bostadsrätt är det fri hyressättning.